Proclaimer - Privacy

Jouwopleidingmijnopleiding.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op de website www.jouwopleidingmijnopleiding.nl. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Jouwopleidingmijnopleiding.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de respectievelijk eigenaars, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Privacy

Jouwopleidingmijnopleiding stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze website op prijs. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt omdat u van ons informatie wilt ontvangen (denk bijvoorbeeld aan brochures, of andere informatie), dan kunnen wij uw gegevens in ontvangst nemen en opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen.